Bangert 30 1619GJ Andijk
Bangert 30 1619GJ Andijk > JACHT VERGUNNING

JACHT VERGUNNING

18 JAAR

200 METER VAN VOEDERPLAATS

EEND 15 AUGUSTUS 31 JANUARI

U mag niet jagen met een geweer binnen de bebouwde kom

Wildstroperij

Wildstroperij is het illegaal, zonder akte of vergunning jagen of vissen.

Het wederrechtelijk, dus zonder jachtakte en/of benodigde vergunningen of ontheffingen, doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van dieren wordt als stroperij aangemerkt. Dergelijk handelen is sinds 1 april 2002 een overtreding van bepalingen in de Flora- en faunawet. De strafbaarstelling ervan is geregeld in de Wet op de economische delicten. De rechter kan hierdoor extra zware straffen opleggen aan mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan deze vorm van diefstal.

Vormen van wildstroperij

Veel voorkomende vormen van wildstroperij zijn:

 • Met geweer

Iedereen die in een veld een geweer voorhanden heeft, en daaronder wordt ook een luchtdrukgeweer verstaan, en geen jachtakte kan tonen is wettelijk gezien een stroper.


In Nederland zijn volgens de wet alle luchtdrukwapens zonder vergunning toegestaan, mits het uiterlijk hiervan niet gelijkend is op een echt bestaand vuurwapen, of hier gelijkenissen mee vertoont. Betreffende het kaliber of de mondingssnelheid zijn er in Nederland geen beperkingen als het gaat om recreatief schieten. Voor het aanschaffen en in het bezit hebben van een luchtbuks dient men 18 jaar of ouder te zijn.

http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet/jagen


Jagen

De wilde eend, haas, fazant, houtduif, konijn en patrijs zijn aangewezen als wild. Op deze dieren mag u jagen in een vastgestelde periode.


Wildsoort Begin jacht: Tot en met:
Wilde eend 15 augustus 31 januari
Haas 15 oktober 31 december
Fazantenhen 15 oktober 31 december
Fazantenhaan 15 oktober 31 januari
Houtduif 15 oktober 31 januari
Konijn 15 augustus 31 januari
Patrijs jacht is niet geopend

Jagen buiten deze vastgestelde periode of op andere soorten, zoals edelherten, reeŽn en wilde zwijnen is verboden. Dit mag alleen als hiervoor een ontheffing is afgegeven voor beheer en schadebestrijding.

Waarmee mag u jagen?

U mag jagen met de volgende jachtmiddelen:

 • geweren
 • honden. Dit mag geen 'lange' hond zijn. Dat wil zeggen, een hond die geschikt is voor de lange jacht. De hond is dan in staat om het wild op zicht te achtervolgen.
 • gefokte jachtvogels (slechtvalk of havik)
 • geregistreerde eendenkooien
 • lokeenden of lokduiven. Het dier mag niet zijn verblind of verminkt.
 • fretten en buidels

U mag alleen met andere jachtmiddelen jagen als u hiervoor een ontheffing heeft† gekregen voor beheer en schadebestrijding.

Waar moet u verder rekening mee houden?

 • Op zondag, nieuwjaarsdag, tweede paas- en pinksterdag, beide kerstdagen en hemelvaartsdag mag u niet jagen.
 • U mag niet jagen op wild dat door onvoldoende bevedering niet kan vliegen of wild dat door de weersomstandigheden uitgeput is.
 • Jagen mag niet binnen een straal van 200 meter rond plaatsen waar voer of aas ligt om wild te lokken.
 • Jagen mag niet vanuit een motorrijtuig of vanuit een luchtvaartuig.
 • Het is verboden te jagen vanaf of vanuit een vaartuig als u 5 kilometer of harder per uur vaart en jaagt op de wilde eend, fazant, patrijs of houtduif.
 • Binnen de afpalingskring van een eendenkooi mag u niet jagen met een geweer.

Er zijn nog meer voorwaarden waar u zich aan moet houden. Soms mag u hiervan afwijken. Dit mag als u hiervoor een ontheffing heeft voor beheer en schadebestrijding waarin dit is opgenomen.

 • U mag niet jagen voor zonsopgang en na zonsondergang. U mag wel jagen op wilde eenden vanaf een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.
 • U mag niet jagen met een geweer binnen de bebouwde kom van de gemeenten en de aangrenzende percelen.
 • U mag niet jagen op begraafplaatsen.
 • Is de grond bedekt met sneeuw? Dan mag u jagen op konijnen, hazen en fazanten, als u deze dieren anders bejaagt dan voor de voet. Ook mag u jagen op de wilde eend en houtduif. De provincie kan tijdens bijzondere weersomstandigheden de jacht voor de hele provincie of een deel daarvan voor een bepaalde tijd sluiten.
 • Het is verboden te jagen op wild dat door de hoge waterstand zich ophoudt op hoog gelegen gedeelten van het terrein.
 • U mag niet jagen op wild in de buurt van wakken of bijten in het ijs.

Comments or GuestBook?De hele dag met zijn cut achter de computer , Dan zou je denken dat je er toch weleens achter komt dat je meer als 2 wijsvingers hebt en dat als je die gebruikt dat het dan veel sneller gaat
Got your ip


Big thanks to BingBot, GoogleBot, YandexBot for being the best visitors to my sites ;-)

GuestBook