Propeller clock

Analog propeller clock

The Homebuild QBasic Plotter page

Newer Homebuild Basic Plotter / Engraver / Vinyl-Cutter Page

2014 Samsung comes almost every month with a new Android phone
So its easy to get a used & abandoned & unused (once so precious;-) Android phone
Nice Thing to play with
How about connecting a pcb to the oldphone and have some real world IOIO = in and outputs to control some real world aparatus
Sparkfun IOIO otg, Google ADK, Arduino ADK, ADK Shield and more 2 come
all i/o boards Input/Output boards you can connect to phones or tablets or pc
and more to come

Experimental Linux page

www.Sticker.Tk Stickers Decals Tshirts and TTF TrueTypeFonts

At last PHP at yahoo geocities phpenabled TTF TrueTypeFonts ttf download and php ttf preview


soft transition)>multi alarm clock mp3 internetradio alarmclockmulti alarm clock mp3 internetradio alarmclockCopyright © 1997 Luberth Dijkman Saturday 5 April 1997
Holiday Picture take somewhere in the '90ths on the isle Corfu Greece
Herman, Pa mijn vader zou zeggen

! Grandioos!!!

http://luberth.com/Bangert_30_1619GJ_Andijk
Linux The Gimp copy paste text collage van Pa's handschrift
Old Stone Age parallel port flatbed scanner network scanny
root@localhost primax]# primax_scan -S 300 -r 300 -d 5x5 -s 25 later i used Yet Another Primax GUI
Grandioos whas made from next engelse les casette tape cover


Niet officieel gemeente wapen van Andijk
koffie HAG SG vd Laars zegel van rond 1930
enigzins bewerkt met de gimp
Dijkwacht te paard - Dijkman te paard


Het wapen stelt een dijkwacht voor.
In de vorige eeuwen kon het langs de Zuiderzee zeer gevaarlijk zijn.
De dorpen rustten daarop mannen te paard uit, die de dijken in de gaten moesten houden, de dijkwachten.
De letters op het vaandel geven aan dat de dijkwacht uit Andijk afkomstig is.

Niet officieel gemeente wapen van Andijk
koffie HAG SG vd Laars zegel van rond 1930
enigzins bewerkt met de gimp
Dijkwacht te paard - Dijkman te paard
kleurplaat gemeente wapen van andijk

kleurplaat gemeente wapen van andijk
In zilver een omgewend stappend paard van natuurlijke kleur
gezadeld van azuur met boordsel van goud, bereden door een ruiter
met gelaat en handen van natuurlijke kleur
gekleed van purper
gelaarsd van sabel
hebbende op het hoofd een baret van sabel
waarop een veer van zilver
en houdend in de rechterhand een vaandel van azuur
waarop de letters AD van sabel
alles staande op een grond van sinopel.


Gilles had het zo druk??? met de O.O. lijn OngesnedenOnverpakt brodeninschuifkrattenrobot in zijn nachtdiensten bij bakkerij Pater Avenhorn
Gilles bedankt! voor je leuke tekening
maar welk jaar was het nou? denk iets van 1999